Chào mừng đến với myRikkei - Ứng dụng hỗ trợ công việc và chăm sóc đời sống cho toàn bộ nhân viên công ty Rikkeisoft.
Chức năng chính
Đăng kí nghỉ phép, làm thêm, bổ sung công...
Rikkei Confession
Xây dựng Rikkei
Bài thi Rikkei
Lịch làm việc hàng ngày
Tin tức cập nhật thường xuyên
Giao diện
các màn hình